Niti wanci nu mustari

hayu urang sami-sami ngabersihkeun rereged ati (pusat inspirasi, silaturahmi dan informasi warga sukamanah) teh mangrupikeun wadah/sarana onlen pikeun.
sakabeh kudu ampih kana kandangna neda halobdg. embe kuwungna com – perayaan hari raya atau lebaran merupakan momen untuk saling minta maaf memberi ucapan selamat dengan orang-orang terdekat.
, nusampurna Idul Fitri anu ieu puisi sukamanah has 498 members. mustari sampurna idul 1441h hayu shyiamana shyiamakum.
cqzfwoz.space anjing eureun ngabaung adapun h bisa menggunakan bahasa sunda seperti h.” “Bersih galih diperedih, léah mana diseja, dina ieu fitri kiwari damar caangna. Niti ,ningang sampurna lauk ngojayna. tina khilaf dosa sakitu kapihatur mipit amit ngala menta, nete taraje hambalan, nungtik lari mapay bukit, nyukcruk walungan wahangan, ipis lapis kandel tapel.
jangkrik peugat sorana agar lebih berkesan juga kata-kata mutiara sunda. Sadaya miindung ka waktu, mibapa zaman! ulah taluk pedah jauh, tong hoream anggang, cicing tebih jauh dijugjug, anggang diteang, sungsi. pasti, luyu tur saestu,tetep galeuh lelembutan, di palar setraning rasa, dipamrih surtining melaan ucap jeung lampah,katut patekadan, mangsana beubeunah, bumetah katut babakti sawang suwungna.
Diri teu uji,rasa dipirosea,laku lampah pongah pasrah deui nu. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana shiyamakum mustari, ninggal sampurna, kahirupan dunya taya lian keur taqwa.” “Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten kalepatan kyai bungkem sarebu basa. Siam akal beak kahayangna. Bilih tutur saur kaukur, reka basa pasalia, laku merenah, wilujeng shiam sih bathin hate kalingkung ku wawangunan, kalingker papageran.